Nové právní předpisy odpadového hospodářství – PREZENČNÍ SEMINÁŘ V ŠUMPERKU SE NEBUDE KONAT, BUDE 26.1. 2021 ONLINE!!

Nové právní předpisy odpadového hospodářství

 účinné od 1.1. 2021

Seminář je určen pro pracovníky působících v oblasti životního prostředí, ekology, odpadové hospodáře i pro pracovníky orgánů veřejné správy, kteří pracují v oblasti odpadového hospodářství.

 Cílem semináře je seznámit Vás s novou legislativou odpadového hospodářství  účinnou od 1. 1. 2021 , přechodnými ustanoveními souvisejícími s přechodem na nové legislativní předpisy, principy fungování odpadového hospodářství, nakládání s odpady, obaly a odpady z obalů. Účastníci semináře budou upozorněni také na problémy, které se v této oblasti vyskytují. Výklad bude doplněn příklady z praxe.

Zákon o odpadech a obalech přednáší: Bc.Ing. František Ondráš –

ředitel odboru Ministerstva  životního prostředí ČR, akreditovaný lektor

Program semináře:

  • Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech
  • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
  • Zákon č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností
  • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů
  • Prováděcí předpisy ke shora uvedeným zákonům
  • Metodické pokyny 
  • Odborná diskuse – kvalifikované zodpovězení dotazů účastníků semináře ke každému tématu 

Datum konání prezenčního semináře: 21. ledna 2021

Místo konání:       Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

    Projít hlavním nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.     

V PŘÍPADĚ NEPŘÍZNIVÉHO EPIDEMIOLOGICKÉHO VÝVOJE BUDOU PŘIHLÁŠKY  PŘEVEDENY NA ONLINE SEMINÁŘ.

 Informace o semináři:

Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem: AK/VE-78/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359.  Účastnický poplatek  ve výši: 1500,- Kč (v ceně je započítáno:  káva, minerálka a drobné občerstvení), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100   Variabilní symbol  421, poplatek uhraďte do  20.1. 2021

Online seminář:  26.1. 2021, od  9.00 hodin do 13.00 hodin. Živé vysílání, dotazy formou chatu, přihlašovací údaje obdržíte na email, po zaslání přihlášky.  Fakturační údaje stejné jako na prezenčním semináři.

     ……………………………………………………………………………………………………

Přihlášky na seminář posílejte: E-mail: m.lekes@email.cz, http://www.vzdelavanilekes.cz 

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.  

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.