Zákon o ochraně ovzduší

Seminář je určen  pro všechny pracovníky v oblasti životního prostředí, právnické i fyzické osoby podnikající v této oblasti, pro pracovníky orgánů státní správy a samosprávy, ekology. …

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz Ministerstvo životního prostředí,

                                  akreditovaný lektor Ministerstva životního prostředí ČR

Program:          

1/ Aktuality legislativy, nové povinnosti k 1.1.2020, po 1.9.2022 a další

2/ Současný stav zákona č. 201/2012 Sb. a prováděcí vyhlášky:

       – změny poplatků a jejich hlášení – ISPOP

       – hlášení SPE, nová příloha – ISPOP

       – závazná vyhláška obce,tmavost kouře, zápach

       – kontrola kotlů v RD a bytových domech- odběr popela, doklad o kontrole,

         nové další hlášení ISPOP, finanční limit, Policie ČR

       – směrnice 2010/75/EU- sčítání zdrojů, virtuální komín

       -provozní řád, rozptylová studie, odborný posudek

        -uvádění spalovacích zdrojů na trh, kotle – změny

3/ Dotazy, diskuze, závěr.    

 Promítaná prezentace bude k dispozici i v tištěné podobě.

Datum konání:   18. října 2019                               

Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU SLAVIA v Brně, Solniční 15/17    BRNO

(projít do hotelu vchodem z  pravé strany, přednáškový sál je v  1. poschodí)      

Parkování: Parkovací dům Domini Park Brno, 30 kč/ hod, od hotelu Slávia 5 minut chůze.

               Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.

  Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Miroslav Lekeš s.r.o.Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/PV-511/2014. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-43/2014, 

  IČO:  255 70 137,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

Účastnický poplatek  ve výši  1400,- Kč (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka) , uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  55 73 06 02 57/ 0100  Variabilní symbol 6019, poplatek uhraďte do  17.10. 2019, nebo hotově v den konání u prezence.

      ……………………………………………………………………………………………………

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.