Zákoník práce v roce 2023

ZÁKONÍK PRÁCE V ROCE 2023

Seminář je určen všem pracovníkům na úseku personálního oddělení, podnikovým právníkům, mzdovým účetním, vedoucím zaměstnancům podniků, firem, škol, příspěvkovým a rozpočtovým organizací…

Lektor:  JUDr. Dagmar  Berková – Vedoucí právního odboru Oblastního    

                                         inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj

 Program semináře:

1. Vznik změny a zánik pracovního poměru ve světle judikatury

2. Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti a co se připravuje

3. Ukončení pracovního poměru obecně, z organizačních důvodů – náležitosti

4. Mzda a odměna za práci, minimální mzda, rovnost při odměňování

5. Nejnovější judikatura v oblasti upravované pracovněprávními předpisy–zajímavé rozsudky Nejvyššího soudu např

 •  Pracovní cesta a práce přesčas
 •   Překážky v práci na straně zaměstnavatele a nicotnost dohody o neplaceném volnu
 •  kompenzace přesčasů poskytnutím proplaceného volna 
 •  Posouzení intenzity porušení pracovní kázně jako porušení zvlášť hrubým způsobem
 •   Nespokojenost s pracovními výsledky a výpověď pro nadbytečnost
 •   Lékařský posudek jako podklad pro výpověď
 •   nepřímá diskriminace zaměstnance týkající se jeho zdravotního stavu
 •   dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti zaměstnance z pohledu zaměstnavatel
 •   Trestní stíhání zaměstnavatele za pracovní úraz
 •  Výpověď v případě více pracovních pozic v jedné prac. smlouvě
 •  Výpověď a lázeňské léčení
 • Výpověď pro nadbytečnost nebo pro neuspokojivé pracovní výsledky
 • Je možné uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru e-mailem?

6. Nelegální zaměstnávání a zastřené zprostředkování – upozornění na úskalí

7. Zastřeném zprostředkování zaměstnání uživatelem

9. Připravovaná novela zákoníku práce a implementace směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1152 ze dne 20. června 2019 o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii – podle stavu legislativního procesu

10. Dotazy, aktuality

Datum konání:      13. června 2023 

  Místo konání:     Přednáškový sál Hotel Panon Hodonín, Koupelní 4

                              Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.    

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.

 Účastnický poplatek  ve výši 1500,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd, káva, minerálka, písemný materiál) uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100  Variabilní symbol 3223,  poplatek uhraďte do 12.6. 2023, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz Telefon: 776 574 359

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží  účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.