Závadné látky, odpadní vody – nová znění předpisů

ZÁVADNÉ LÁTKY, ODPADNÍ VODY

– nová znění předpisů

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/  Závadné látky- novinky legislativy: aktuelní stav vyhlášky a j.

      1a/ Povinnosti, prioritní látky, odborně způsobilé osoby

     1b/ Havarijní plány, kontrolní systém, zkoušky těsnosti

2/ Odpadní vody- novinky legislativy, nové výklady

    2a/ Povinnosti, změny v povoleních, poplatky, certifikované ČOV

    2b/ Aktuelní stav nař.vl.č. 401/2015 Sb. a 57/2016 Sb.

    2c/ Novinky vypouštění do toků a podzemních vod

3/  Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:    29. září 2020

Místo konání:     Přednáškový sál  Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě,

                               Křížová 112/4,  586 01 Jihlava

              (hotel se nachází asi 10 minut pěší chůze z autobusového nádraží směrem do centra města )

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři:  Seminář zajišťuje Petr Lekeš vzdělávací agentura s.r.o. 

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-322/2011. Akreditovaná instituce MV ČR, číslo: AK/I-57/2011  Kontakt: Mobil: 776 574 359,  IČO: 292 88 533,  nejsme plátci DPH.

  Účastnický poplatek  ve výši  1500,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka ) Poplatek uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:   43 – 95 85 41 02 67/ 0100 Variabilní symbol 4320,  poplatek uhraďte do 28.9. 2020  nebo hotově v den konání u prezence.

      ……………………………………………………………………………………………………

E-mail: m.lekes@email.cz

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.