Závadné látky, odpadní vody – nová znění předpisů – SEMINÁŘ SE NEKONÁ!!!

ZÁVADNÉ LÁTKY, ODPADNÍ VODY

– nová znění předpisů

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/  Závadné látky- novinky legislativy: aktuelní stav vyhlášky a j.

      1a/ Povinnosti, prioritní látky, odborně způsobilé osoby

     1b/ Havarijní plány, kontrolní systém, zkoušky těsnosti

2/ Odpadní vody- novinky legislativy, nové výklady

    2a/ Povinnosti, změny v povoleních, poplatky, certifikované ČOV

    2b/ Aktuelní stav nař.vl.č. 401/2015 Sb. a 57/2016 Sb.

    2c/ Novinky vypouštění do toků a podzemních vod

3/  Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:    2. října 2020

Místo konání:       Přednáškový sál v HOTELU CLARION CONGRESS OLOMOUC                                    Jeremenkova 36 OLOMOUC. 

(Clarion Congress hotel Olomouc  ( dříve hotel SIGMA) se nachází  naproti Hlavního vlakového nádraží Olomouc,

              –  do budovy  projít  vchodem na levé stravě, přednáškový sál se nachází v 1. patře)

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359.

Účastnický poplatek ve výši  1500,- Kč (v ceně je započítáno: káva, minerálka, oběd dle hotelového menu), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 4620,  poplatek uhraďte do 1.10. 2020, nebo hotově v den konání u prezentace.

     ……………………………………………..

info@vzdelavanilekes.cz

, Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.