Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

– právní předpisy, legislativní povinnosti

Seminář je určen pro pracovníky veřejné a soukromé sféry, kteří se v rámci své pracovní náplně věnují zajišťování BOZP. Státní správa i podnikatelský sektor: školy, školky, zdravotnická a rehabilitační zařízení, obce…..  Cílem semináře je seznámit Vás s povinnostmi zaměstnavatele/OSVČ při zajišťování BOZP vyplývajících z platné legislativy.

Přednášející: Eva Farkašová

odborně způsobilá osoba v prevenci rizik, ARRAN-10-PRE-2015

Program:

1/ Právní předpisy pro BOZP zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce; zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP; zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví; NV 361/2007, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci; vyhláška 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií a další.

2/ Práva, povinnosti a odpovědnosti v BOZP

3/ Základní oblasti BOZP 

 • organizace a řízení BOZP – předcházení ohrožení života a zdraví při práci
 • analýza a řízení rizik, vzájemná rizika, registr rizik
 • kategorizace práce, rizikové faktory
 • pracovně-lékařská péče, pracovní prohlídky
 • ochranné pracovní pomůcky (OOPP) a dodržování hygienických požadavků
 • pracovní úrazy – evidence, šetření, hlášení, nemoci z povolání
 • organizace školení v BOZP, odborná a zvláštní odborná způsobilost
 • práce zakázané těhotným ženám, kojícím matkám a mladistvým
 • požadavky na pracoviště
 • stroje a zařízení – kontroly, revize
 • kontroly úrovně BOZP
 • dokumentace BOZP, pracovní postupy, havarijní připravenost v BOZP

4/ Dotazy, diskuze, závěr
Datum konání:     13. března 2020   

Místo konání:       Přednáškový sál – G   Domu kultury v Šumperku, Sady 1. máje Šumperk

    Projít hlavním nadstřešeným průchodem Domu kultury směrem do parku a přednáškový G sál se nachází na levé straně.

                     Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi  13.00 hodin.     

 Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Akreditovaná instituce MV ČR,  přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO  717 70 844,  nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776  574 359. 

Účastnický poplatek  ve výši: 1300,- Kč (v ceně je započítáno:  káva, minerálka a drobné občerstvení), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště  na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100 

 Variabilní symbol  2420, poplatek uhraďte do  12.3. 2020, nebo hotově v den konání u prezentace.

      ……………………………………………………………………………………………………

info@vzdelavanilekes.cz

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.