Vodovody a kanalizace – nová znění předpisů

VODOVODY A KANALIZACE

– nová znění předpisů

Seminář  je určen všem vodohospodářům a pracovníkům na úseku ekologie, podnikovým referentům životního prostředí a zaměstnancům městských a obecních úřadů, pověřených správou v oblasti vodního hospodářství.

Přednášející: RNDr. Jiří Grúz – Ministerstvo životního prostředí ČR,

                                                       akreditovaný lektor MŽP ČR pro vodní hospodářství

 Program:

1/ Novinky legislativy: novely zákonů, vyhláška 305/2019 Sb. a j.

2/ Aktuelní stav zákona a vyhlášky o vodovodech a kanalizacích

      – povinnosti hlášení (VÚME, VÚPE, surová voda, kalkulace)

      – povinnosti a změny  k 1/1 2020 a k 1/1 2024

      – přípojky, odběratelé, provozně související VaK- dohody a smlouvy

      – vodné, stočné, jednosložková a dvousložková cena, srážkové vody, výpočet

      – ochranná pásma (zástavba okolo ČOV), přeložky vodovodů a kanalizací

3/ Dotazy, diskuze, závěr

Datum konání:     30. září 2021

Místo konání:       Přednáškový sál  INTERHOTELU MOSKVA ve Zlíně,

                                    nám. Práce  2512  ZLÍN    

Prezentace od 8.30 hodin  Zahájení semináře:  v 9.00 hodin,  ukončení asi ve 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura

Vzdělávací program je akreditovaný u MV ČR pod číslem  AK/VE-79/2010.  Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO: 717 70 844,  nejsme plátci DPH.  Kontakt:  Mobil:  776 574 359.

Účastnický poplatek ve výši  1700,- Kč  (v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu, káva, minerálka),uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu:  35 – 58 21 81 02 57/ 0100  Variabilní symbol 3421,  poplatek uhraďte do 29.9. 2021, nebo hotově v den konání u prezentace.

E-mail: info@vzdelavanilekes.cz

Tel.: 776 574 359

Tato akreditovaná  vzdělávací instituce Vám vydá Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o absolvování tohoto vzdělávacího programu v den jeho konání, při prezentaci, s údaji uvedenými na této přihlášce, proto zde uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem. 

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.