Cestovní náhrady pro rok 2019

Účastníci semináře budou především seznámeni s platnou legislativou o cestovních náhradách pro rok 2019

Dále se všemi ustanoveními zákoníku práce týkajícími se cestovních náhrad a především se všemi předpisy, tj. zvláště s vyhláškami MF a MPSV o výši stravného v ČR i zahraničí, cenách, sazbách a s jejich optimálním uplatňováním.

Lektor: ing. Christian Žmolík: uznávaný odborník na danou problematiku,bývalý odborný lektor Finančního ředitelství v Ostravě, v současné době se věnuje lektorské a poradenské činnosti

Program:

 • Právní předpisy v oblasti cestovních náhrad včetně připravovaných novel
 • Zásady při vyplácení CN
 • Podmínky pro poskytování CN zaměstnancům, OSVČ, společníkům a statutárním orgánům právnických osob
 • Daňová uznatelnost CN
 • Povinnosti zaměstnavatele před pracovní cestou
 • Poskytování záloh na pracovní cesty – možné varianty poskytnutí
 • Druhy cestovních náhrad a podmínky pro jejich vyplácení

– Stravné

– Výdaje za ubytování

– Jízdní výdaje

– Jízdní výdaje za cesty k návštěvě člena rodiny

– Nutné vedlejší výdaje

 • Tuzemská a zahraniční pracovní cesta – rozdíly při poskytování cestovních náhrad
 • Přepočet měn
 • Vypořádání zálohy na pracovní cestu (přeplatek, doplatek)
 • Dotazy, Diskuze

Datum konání: 17. května 2019

Místo konání:Přednáškový sál v Hotelu U Divadla Znojmo,

nám. Republiky 16, Znojmo

(Hotel U Divadla se nachází 300 metrů od autobusového nádraží směrem do centra města, 5 minut chůze)

Prezentace od 8.30 hodin Zahájení semináře: v 9.00 hodin, ukončení asi 13.00 hodin.

Informace o semináři: Seminář zajišťuje Petr Lekeš – vzdělávací agentura. Akreditovaná instituce MV ČR, přidělené číslo: AK/I-20/2010. IČO 717 70 844, nejsme plátci DPH. Kontakt: Mobil: 776 574 359.

Účastnický poplatek ve výši: 1300,- Kč(v ceně je započítáno: oběd dle hotelového menu , káva, minerálka), uhraďte u Komerční banky a.s., Uh. Hradiště na číslo účtu: 35 – 58 21 81 02 57/ 0100 Variabilní symbol 4219, poplatek uhraďte do 16.5. 2019, nebo hotově v den konání u prezentace.

Doklad za zaplacení semináře a osvědčení o účasti obdrží účastníci semináře v den jeho konání, s údaji uvedenými na této přihlášce. Proto uveďte své obchodní jméno v souladu s obchodním rejstříkem.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

První účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Druhý účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Třetí účastník:

Titul Jméno Příjmení Titul
Datum narození Místo narození

Chcete-li přihlásit více účastníků, napište prosím tento požadavek do poznámky níže – budeme Vás kontaktovat.

Kontaktní / fakturační údaje:

Firma
Ulice
Město PSČ
IČO DIČ
Telefon E-mail

Na tento kontakt Vám bude zasláno potvrzení o přijetí přihlášky.

Odesláním poskytujete naší agentuře souhlas se zpracováním osobních údajů v nezbytném rozsahu, který je nutný pro vyřízení Vaší objednávky.